Kompetansegruppa LP (pr. 11.12.18)


 • Finn Terje Skyrud (leder og FCI representant, 1 år)
 • Hans Arne Marthinussen (1 år),
 • Rune Bjerkelund (1 år)
 • Bjørn I. Svendsen (2 år)
 • Stein Ole Nergård (1 år)
 • Anne Østlid  (2 år)
 • Gry Live Gulliksen (2 år)Infoside facebook


E-post: kglydighet@nkk.no


Landslagledelsen LP


 • Kristin Natås Hauger
 • Stein Ole Nergaard


Infoside facebook

Kompetansegruppa LP og landslagledelsen LP informerer:


13. juni

Rankingpoeng for Nordisk:

1. Johnsen, Hege m/ Herman 14p
2. Isaksen, Ann Karin m/ Karma 9p
3. Kvernberg, Monika m/ Dålli 8p
4. Goa, Irene m/Cayman 5p
5. Selsaas, Kjellaug m/ Ludvig 4p
5. McDowell, Liv m/Joy 4p30. April fra KG-LP 

KG har tatt ut lag på 6 + 2 reserver til årets VM i Tsjekkia. Uttaket baserer seg på rankingpoeng som oppgitt nedenfor.
Forhåndsuttatt:
Gudem, Kristin m/ Haste 
Johnsen, Hege m/ Herman

1. Kvernberg, Monika m/ Dålli 24p (10+10+ 4bonus)
2. Isaksen, Ann Karin m/ Karma 18p (8+10)
3. Wickstrøm, Monica m/Chilli 18p (8+10)
4. Selsaas, Kjellaug m/ Ludvig 16p (6+8+ 2bonus)
Reserver:
5. Strømdal, Mona C. m/ Jubel 14p (6+6+ 2bonus)
6. Goa, Irene m/Cayman 5p
-----------------------------------------------------------

6. McDowell, Liv m/Joy 5p
6. Larsen, Silje m/ Cava 5p
7. Skjoldal, Hilde m/ Ivo 4p
8. Anfinsen, Marit R. m/Dixie 4p


25. mars fra KG-LP

Kongepokal

I 2019 vil det bli utdelt Kongepokal til Norgesmesteren i lydighet!
21. mars fra KG-LP

Landslagstroppens rankingpoeng etter uttaksstevnet i Bø og Kristiansand er som følger:

1. Isaksen, Ann Karin m/ Karma 18p (8+10)

2. Kvernberg, Monika m/ Dålli 10p

3. Selsaas, Kjellaug m/ Ludvig 9p (3+6)

4. Wickstrøm, Monica m/Chilli 8p

5. Gudem, Kristin m/ Haste 6p

6. Goa, Irene m/Cayman 5p

6. Larsen, Silje m/ Cava 5p

8. Skjoldal, Hilde m/ Ivo 4p

8. Anfinsen, Marit R. m/Dixie 4p

10. Johnsen, Hege m/ Herman 2p

10. Strømdal, Mona C. m/ Jubel 2p


28. februar fra KG-LP

Rankingpoeng etter uttaksstevnet i Bø er som følger:

Kvernberg, Monika m/ Dålli 10p

Isaksen, Ann Karin m/ Karma 8p

Gudem, Kristin m/ Haste 6p

Larsen, Silje m/ Cava 5p

Skjoldal, Hilde m/ Ivo 4p

Selsaas, Kjellaug m/ Ludvig 3p

Johnsen, Hege m/ Herman 2p

Strømdal, Mona C. m/ Jubel 2p


For om mulig å styrke det norske lydighetslandslagets prestasjon i VM, har KG valgt å benytte seg av muligheten til å gjøre forhånds-uttak.

Regelverket for forhåndsuttak sier: Direkte uttak tildeles ekvipasjer som har deltatt i flere mesterskap med gode prestasjoner tidligere, og som KG og lagledelse vurderer som stabilt gode over tid.

Det er to »veteran-ekvipasjer» som oppfyller dette kravet og som har vært tellende på det norske laget i de siste års VM og NoM.

KG har forhånds-uttatt Kristin Gudem & Haste og Hege Johnsen & Hermann til Norges lag i VM 2019.12. februar fra KG-LP

nformasjon etter dommerkonferansen 2019

KG vil poengtere at håndbruk, på øvelsens startpunkt, som kan tolkes som å vise retning, i øvelser med dirigering/fremadsending, medfører underkjent øvelsen i FCI kl 3.


Førere som ber hunden ”søke hånda” på startpunktet for øvelsen i FCI kl 3, er uønsket. KG-LP er av den oppfatning at førere som oppmuntrer hunden til å ”søke hånda” når ekvipasjen er på startpunktet for øvelsen og øvelsen har startet(alle klasser), skal ha trekk i karakteren. Dersom det skjer mellom øvelsene, er det ok så lenge det ikke er overdrevet. For at det skal være ryddig, bør startpunktet for de enkelte øvelsene merkes opp.


I fellesøvelsene i FCI kl 3 skal startrekkefølgen være i henhold til katalogen, unntatt for tisper med løpetid(går til slutt). Ekvipasjer som ikke er på plass til oppstart av klassen, får normalt ikke starte. Det kan være spesielle hendelser som gjør at en ekvipasje kommer for seint og likevel kan få starte. Da må dette være kommunisert og avklart med dommer før oppstart av klassen.


I øvelse 6, fremmadsending, i FCI kl 3 henstiller KG at markør i sirkel for stå-moment IKKE brukes. Valgfriheten her er fjernet i en revidert utgave av det internasjonale regelverket.


Generelt: Bruk av mobiltelefon i ringen, er ikke tillatt. Dette kan medføre gult kort. Dersom telefon ringer midt under en øvelse, medfører dette at øvelsen stoppes og ekvipasjen for 0 i øvelsen.29. januar fra KG-LP

Da blir uttaksstevner til Nordisk mesterskap 2019 følgende:

NM kvalifisering 1/6

NKK Lillehammer 18/8

Dobbeltstevne i Rakkestad 7 og 8 september. Lørdag arraneres kun FCI kl3.


16. januar fra KG-LP

KG-LP har utpekt Kristin N. Hauger som ny leder for landslaget i lydighet.

Kristin vil fortsatt være deltaker i troppen, og vil derfor ha ansvaret for den administrative organiseringen rundt tropp og landslag på treninger, samlinger og reiser etc.


KG vil fortsatt forestå uttaket av landslag, og tropp.

Vi ser fram mot en ny og spennende tid for landslaget.

Finn Terje Skyrud, leder KG-LP.


07. januar fra KG-LP

Til landslagstroppen i lydighet 2019 har KG-LP tatt ut følgende ekvipasjer:


Johnsen, Hege m/ Herman

Wickstrøm, Monica m/ Chilli.

Hauger, Kristin N. m/ Inez

Isaksen, Ann Karin m/ Karma

Gudem, Kristin m/ Haste

Kvernberg, Monika m/ Dålli

Selsaas, Kjellaug m/ Ludvig

Anfinsen, Marit m/ Dixie

Strømdal, Mona C. m/ Jubel

Skjoldal, Hilde m/ Ivo

Larsen, Silje m/ Cava

Goa, Irene m/Cayman

McDowell, Liv m/ Joy

Brandtzæg, Geir m/Nero


20 18

Kompetansegruppa LP og landslagledelsen LP informerer


12. november- fra KG-LP

Program for landslagstroppen første halvdel av 2019:

Samling og uttaksstevne NKK Bø.

Uttaksstevne NKK Kristiansand

Samling første helga i april.

Dobbelt uttaksstevne i Ålesund siste helga i april.

NM første helga i juni.

VM er første helga i juli.


12. november- fra KG-LP

Landslagstropp 2019

KG-LP minner om søknadsfrist 1/12-2018 for opptak til landslagstroppen for 2019.

Søknad til kglydighet@nkk.no. Søknaden skal inneholde hundens registrerte navn, reg.nr. og fødselsdato. Navn og adresse, telefonnummer, e-post til eier/fører.

Det skal legges ved alle oppnådde resultater for inneværende år (FCI kl 3), alle karakterer, opplysninger om stevnet har vært inne/ute, underlag og dommer. Denne informasjonen settes opp i regneark. Dette skjemaet finner du også på NKK sin nettside.

NKKs hovedmålsetting med Lp-landslaget er gode lagprestasjoner. Alle retningslinjene og forutsetningene kan leses på NKK sin nettside.


09. oktober- fra KG-LP

Spørsmål om bruk av hundens navn i kombinasjon med kommando i regelverket.


Det står i regelverkets pkt. 5.4.1:

Hundens navn kan brukes i kombinasjon med kommando på alle innkallingsøvelser eller innkallings-situasjoner. Navn og kommando skal uttales tett sammen, slik at det høres ut som en kommando og ikke to. Det er også lov bare å bruke hundens navn som kommando.


Videre står det i regelverket pkt. 5.2.4.

Kommandoordene i disse retningslinjene er anbefalinger. Andre tilsvarende korte ord er akseptert som kommandoer.


Dette betyr at det er kun tillatt med hundens navn i kombinasjon med kommando i alle innkallings situasjoner (Opptak under Z er ikke innkallings situasjon). Ved alle andre situasjoner er det ikke tillatt å bruke hundens navn i kombinasjon med kommando. Men siden kommandoene er anbefalinger, så kan en bruke hvilken kommando en vil, men da som en kommando. Det vil si at ved f.eks. avstands kommandering så kan en bruke hundens navn som kommando, men ikke i kombinasjon med annen kommando. En kan si «Fido», men ikke «Fido dekk»


18. oktober- fra KG-LP

KG har tatt ut følgende ekvipasjer til det norske landslaget i Nordisk Mesterskap i lydighet:

Ann Karin Isaksen m/ Karma

Hege Johnsen m/ Hermann

Jannicke Mestad m/ Flick

Kristin Gudem m/Haste

Kristin Natås Hauger m/ Inez

Monica Wickstrøm m/ Chilli.

Reserve:

Mona C. Strømdahl m/ Jubel


11. september- fra KG-LP

Etter fire av fire rankingstevner ble rankingpoengene for troppen som følger:.


1. Ann Karin Isaksen m/ Karma. 21 poeng

2. Jannicke Mestad m/ Flick. 16 poeng

2. Kristin Natås Hauger m/ Inez. 16 poeng

4. Hege Johnsen m/ Hermann 14 poeng

4. Monica Wickstrøm m/ Chilli. 14 poeng

6. Kristin Gudem m/Haste. . 13 poeng

6. Mona Strømdahl m/ Jubel. 13 poeng

8. Marit Anfinsen m/ Dixie 11 poeng

9. Hilde Skjoldal m/Ivo 10 poeng

10. Kjellaug Selsaas m/ Ludvig. 8 poeng

11. Monika Kvernberg m/ Dålli. 5 poeng

11. Silje Larsen m/Cava 5 poeng

13. Irene Goa m/ Cayman. 3 poeng

14. Liv McDowell m/ Joy. 1 poeng


02. juli- fra KG-LP

Rankingpoeng for troppen mot NoM.

1. Monica Wickstrøm m/ Chilli. 14 poeng

2. Mona Strømdahl m/ Jubel. 8 poeng

3. Ann Karin Isaksen m/ Karma. 7 poeng

4. Kristin Natås Hauger m/ Inez. 5 poeng

5. Kristin Gudem m/Haste. . 4 poeng

5. Monika Kvernberg m/ Dålli. 4 poeng

5. Kjellaug Selsaas m/ Ludvig. 4 poeng

8. Liv McDowell m/ Joy. 1 poeng


02. juli- fra KG-LP

KG-LP søker ny landslagsleder.

KG-LP søker en engasjert lagleder som kan ta fatt på oppgaven umiddelbart. Vi ser etter en lagleder som prioriterer samarbeid og god lagånd. Søknad sendes på e-post til kglydighet@nkk.no


31. mai- fra KG-LP

For å lette arrangementet under NM 2018 vil jeg som overdommer informere om følgende program for lørdagens kvalifisering


Kl. 0900 starter fellesøvelser i ring 3


Kl. 1100 Starte de individuelle øvelsene


Ring 1: cirkus, avstand og neseprøve


Ring 2: rute, innkalling og Z


Ring 3: fri v/fot og apport m/dir


Rekkefølge på øvelser og momenter avgjør den enkelte dommer på stevnedagen.


Mvh Stein Ole Nergaard


21. mai- fra KG-LP


Grunnet frafall i landslagstroppen ønsket landslagsleder at troppen ble supplert. KG har godkjent at Irene Goa m/Cayman, som neste ekvipasje på lista etter høstens søknadsrunde, kommer inn i troppen.


27. april 2018 - fra KG-LP

Grunnet frafall i landslagstroppen ønsket landslagsleder at troppen ble supplert. KG har godkjent at Irene Goa m/Cayman, som neste ekvipasje på lista etter høstens søknadsrunde, kommer inn i troppen.


16. april- KG-LP

VM I LYDIGHET 2018

KG-LP har vedtatt følgende lag til å representere Norge i årets VM i lydighet:

Hege Johnsen m/Herman

Monica Wickstrøm m/Chilli

Monika Kvernberg m/ Dålli

Kristin N.Hauger m/ Inez

Kjellaug Selsaas m/Ludvig

Kristin Gudem m/ Haste

1.reserve

- Marit Anfinsen m/Dixie

2. reserve:

-Synnøve Glinje m/Lemoni


Også reservene får gå i VM.4. januar 2018 - fra LP-lagledelse

Nesten komplett program for landslagtroppen 2018. Ikke helt i mål med et dobbeltstevne i Oslo til NoM i September.


Uttaksstevner til VM i Ermelo (Nederland) 21-24/6:

 • 18/2. NKK Bø
 • 18/3 NKK Kristiansand
 • 14-15/4 Dobbeltstevne Haugesund. (Haugesund og omegn HK og Norsk Schæferhundklubb avd. Haugaland)


Uttaksstevner til NoM i Stockholm:

 • 2-3/6 NM
 • 15/9 NKK Rogaland
 • Info om siste uttaksstevne kommer så fort alt er klart.


Samlinger:

 • 17/2 Samling lørdag i samband med NKK Bø. Ikke trening.
 • 27-30/4. Treningssamling på Hove. (Samme helg som rekrutt/talenttropp.
 • 9-11/11. Treningssamling på Kongsvinger for laget til NoM.5. september 2017 - fra Kompetansegruppa LP

NLCH FOR UTENLANDSK-EIDE HUNDER:

Utenlandsk eide hunder med nasjonalt championat i eget land, i FCI kl3, går selvfølgelig i FCI kl3 i Norge. Ved oppnåelse av 1. premie i Norge, vil eieren kunne søke om NLCH på bakgrunn av dette. Dette vil også være tilfelle etter 2017. Dette er i tråd med tidligere regler og gjelder for de som jobber for et Nord LCH.1. juni 2017 - fra landslagsledelsen

Svein har og skal ha fullt fokus på forberedelser til WM i Belgia. Norges lag viser stigende form. Alle gikk til finalen i NM.

Vi har omorganisert litt i lagledelsen etter at Sørmarken valgte å pensjonere seg. Svein vil ha hovedansvar for alt rundt laget og mesterskapene, troppens- og rekruttroppens samlinger. Uttaket av tropp for 2018, baseres på oppnådde resultater i 2017, vil bli godkjent og publisert av KG-LP. Finn Terje vil ta seg av alle spørsmål rundt landslagsdeltakelse, problemstillinger rundt regelverket for deltakelse og andre spørsmål som dukker opp i denne sammenhengen. Også det utenomsportslige.

Denne organiseringen vil vi fortsette med også etter VM.
5. desember 2016


Norsk lydighetschampionat i klasse III fra 1/1-2017.

NKK vedtok den 5/12 at NLCH deles ut i vår nye klasse III fra og med 2017. Det innføres Cert til de 2 beste med 1. premie i hver konkurranse, som ikke er "fullcertet" eller NLCH fra før. Hunden må vinne 3 cert for tre ulike dommere, før det kan søkes om NLCH. De gamle tilleggskravene gjelder fortsatt. KG håper at dette skal inspirere flere til å trene OG konkurrere LP.


Det er vedtatt overgangsregler gjeldende i 2017.

 

Overgangsregler:

 

 1. Hunder som har rykket opp til FCI klasse 3, uten å ha oppnådd 1. Premie i 2016, kan starte i den nye LP klasse III, gjeldende fra 01.01.2017.
 2. Gjeldende kun fram til 01.01.2018: For hunder som har oppnådd 1. premie i FCI klasse 3, vil denne/disse telle med som ”cert” til NLCH. I tillegg kan hunden få èn 1. premie i klasse 3, fra før 01.01.2017, og/eller èn 1. premie fra i klasse elite (fra før 01.01.2016), som tellende.
 3. Skulle det være mulige eventualiteter/kombinasjoner som ikke dekket av dette, kan den enkelte utøver søke NKK om godkjennelse av resultater.NM 2017

Da VM i Belgia 2017 starter 3 dagetter NKK Drammen blir NM flyttet til 27 og 28 mai.

NM avholdes i Maridalen

KG v/Liv McDowell