Navn: lydighetsnorge.no

Adresse: c/o Kristin Gudem, Guiveien 69a, 1389 Heggedal


Mailadresse: admin@lydighetsnorge.no


Organisasjonsnummer: 919 254 572


Kontonummer: 1503.93.16274


Vipps: #119742


Arbeidet med å stifte en forening startet ved årsskiftet 2016/2017, og kom i gang fordi det var et behov for å legalisere dugnadsjobbingen, salg av neseprøver med mer til inntekt for landslags- og rekrutteringsarbeidet innen lydighet i Norge. LPNorge har vært prisgitt enkeltmennesker som har gjort en fantastisk dugnad, men jobben har til nå vært i privat regi. Å få dette inn i organiserte former ble etterspurt av flere.


Eierskapet til facebookgruppen «LPNorge» og web-siden «lpnorge.com» er personlige, og eierne av disse ønsker fortsatt å stå som eiere av disse. Av den grunn var det nødvendig for foreningen å endre navn til lydighetsnorge.no, med tilhørende gruppe/web-side med samme formål og innhold, for å sikre fremtidig og viktig informasjonsflyt ut til medlemmene.

Interimsstyret har vært gjenstand for utskiftninger av medlemmer i oppstartsfasen. Årsaken har vært delt mellom personlige grunner og kunnskap om lydighetssporten. Dette har selvsagt blitt respektert. Nåværende interimsstyre er stifterne av foreningen, og sitter til valg er gjort på første årsmøte.


lydighetsnorge.no er nå formelt stiftet, og som det kommer frem av vedtektene til foreningen vil det også bli avholdt årsmøter, ført regnskap, revisjon med mer.

lydighetsnorge.no er en frittstående forening som ikke er underlagt NKK på noe måte, men stiftelsen av foreningen er avklart med NKK.