Regler rundt rankingstevner og poengsystem kan leses om HER

Rankinglista til NoM desember i Sverige

2 stevner er tellende på rankinglista. I tillegg kommer eventuelle bonuspoeng spesifisert i reglene. ID = ikke deltatt


NKK Sandefjord

2.6.

NM 3.6.

bonus

Oslo, Ekeberg

1.9.

Oslo, Maridalen

2.9.

Oslo

bonus

NKK Rogaland

Sum

Ann-Karin Isaksen

6

1

5

10

4


21

Jannicke Mestad10

4

2


16

Kristin Natås Hauger

5


8

2


8

16

Monica Wickstrøm

10

4

ID

ID14

Hege Johnsen6

6

2


14

Mona C. Strømdahl

8


2

513

Kristin Gudem

2

2

3

813

Marit R. Anfinsen5

1


6

11

Hilde Skjoldal


10

10

Kjellaug Selsaas

4


ID

ID


4

8

Monika Kvernberg

4


1
5

Silje Larsen


5

5

Irene Goa
33

Liv McDowell

1


ID

ID1

Rankinglista til VM 21.-24. juni i Ermelo (Nederland)

2 stevner er tellende på rankinglista. I tillegg kommer eventuelle bonuspoeng spesifisert i reglene. ID = ikke deltatt


18.2.

Kristiansand

18.3

Haugesund

14.4

Haugesund

15.4

Haugesund

bonus

Sum

Hege Johnsen

6

4

10

10

4

24

Monica Wikstrøm

10

10

6

8

2

22

Monika Kvernberg

5

6

8

6

2

16

Kristin N Hauger

-

8

5

1


13

Kjellaug Selsaas

8

1

4

3


12

Marit Arnfinsen

3

5

1

3


8

Kristn Gudem

ID

-

4

4


8

Synnøven Glinje

4

-

2

-


6

Ann Karin Isaksen

-

-

-

5


5

Silje Larsen

-

4

-

-


4

Hilde Skjoldal

-

2

-

-


2

Line F. Frøystad

-

-

-

ID


-

Liv McDowell

-

-

-

-


-

Jannicke Mestad

ID

ID

ID

ID


-

Mona C. Strømdal

-

-

ID

ID


-

Rankinglista til NoM 18.-19. november i Norge (Lillestrøm)

2 stevner er tellende på rankinglista. I tillegg kommer eventuelle bonuspoeng spesifisert i reglene. ID = ikke deltatt


NM finale

28.5.

NM finale

bonus

Nkk Lillehammer

19.8.

NKK Rogaland

10.9.

Sum

Hege Johnsen

10

4

ID

10

24

Kristin Gudem

8

3

8

ID

19

Kjellaug Selsaas

0


10

3

13

Hege Lindahl

4


4

8

12

Monika Kvernberg

0


6

0

6

Rentate Lund

5


0

ID

5

Kristin Natås Hauger

ID


0

0

0

Jannicke Mestad

0


ID

ID

0

Hilde Skjoldal

0


ID

ID

0

Rankinglista til VM 15.-19. juni i Belgia

2 stevner er tellende på rankinglista. I tillegg kommer eventuelle bonuspoeng spesifisert i reglene. ID =  ikke deltatt.


NKK Bø

19.2.

Drm HF

11.3.

Drm HF

12.3

Drm HF

Bonus

NKK Kr.sand

19.3.

Sør-Rogaland BHK

22.4.

Sum

Kristin Gudem

6

3

8

4

ID

ID

18

Hege Johnsen

5

10

0

1

6

ID

17

Kjellaug Selsaas

3

ID

ID

-

10

ID

13

Renate Lund

0

8

2

2

ID

ID

12

Jannicke Mestad

0

0

6

-

3

ID

9

Kristin N. Hauger

1

0

0

-

0

5

6

Monika Kvernberg

0

5

0

-

ID

ID

5

Hege Lindahl

2

0

0

-


ID

2

Hilde Skjoldal

0

ID

ID

-

ID

ID

0