Årsmøte 2020 blir avholdt i Kongsberg Hundeklubb sine klubblokaler lørdag 21. mars 2020.

Alle medlemmer i lydighetsnorge.no inviteres til foreningens årsmøte.


Innkalling:

https://www.facebook.com/events/521306538467781/

 

Årsmøtepapirer - se under